Духовна Светлина

1 48 49 50 51 52 57 500 / 566 Публикации
Любовта разрешава всички противоречия

Любовта разрешава всички противоречия

Откъс от беседата „Неизменни величини“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Днес всички очакват подобрение на света. И т ...
Новото съзнание

Новото съзнание

Откъс от беседа, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:Ако се страхуваш от мнението на хората, ти никога не можеш да стане ...
Смисълът на страданията

Смисълът на страданията

Откъс от беседата „Седем кошници“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 90 години:Когато слиза на Земята, човек започва да страда. ...
Окултна музика

Окултна музика

Откъс от беседа, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:Господ с милиони години е изпращал към нас своите мисли, чувства, ж ...
Взаимно почитание и уважение

Взаимно почитание и уважение

Откъс от беседата „Дойде да послужи“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:Взаимно почитание и уважение се изисква заради Господа ...
Учителя за добрите постъпки

Учителя за добрите постъпки

Откъс от беседата „Зависимост в природата“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:Като ученици вие трябва да се изучавате, да позн ...
Учителя Петър Дънов за семейството и женитбата

Учителя Петър Дънов за семейството и женитбата

„Мъж и жена, като се оженят, мислят, че Господ им е турил власт; мъжът казва: „Ти при майка си си живяла така, но сега в моята къща влизаш под нов зак ...
Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 14)

Окултният ученик: Правила и напътствия от Учителя (част 14)

На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си. Като ученици трябва да знаете ...
Учителя Петър Дънов за пушенето

Учителя Петър Дънов за пушенето

„Който не диша правилно, и мисълта му е неправилна. Някой писател ще пише някоя статия, започва да размишлява, издишва издълбоко, после диша неравноме ...
Божествените желания

Божествените желания

Откъс от беседата „Единство на съзнанието“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:Роди ли се у вас желание да направите ня ...
1 48 49 50 51 52 57 500 / 566 Публикации