Духовна Светлина

1 43 44 45 46 47 55 450 / 549 Публикации
Учителя: Истината се търси вечно

Учителя: Истината се търси вечно

Откъс от беседата „За приятелите си“, държана от Учителя на днешния ден преди 92 години: Казвам: човешката душа е възвишена и благородна. Тя никога ...
Учителя: Силата се дава на добрите

Учителя: Силата се дава на добрите

Беседа от Учителя Петър Дънов, публикувана в "Акордиране на човешката душа, том 3": Засега само готовите души ще приемат това благословение, което ид ...
Учителя: Новият живот иде!

Учителя: Новият живот иде!

Беседа от Учителя Петър Дънов, публикувана в "Акордиране на човешката душа, том 3": Сега, когато се подготвя Шестата раса, трябва Любов към Бога, спа ...
Учителя: Ако Любовта ти не може да внесе в теб закона на саможертвата, не си разбрал какво нещо е Любовта

Учителя: Ако Любовта ти не може да внесе в теб закона на саможертвата, не си разбрал какво нещо е Любовта

Откъс от беседата „Недоизказаното“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години: Сега ще ви цитирам няколко малки изречения, взети от далечното ...
Учителя: Един ден лицата ви ще бъдат като на ангели

Учителя: Един ден лицата ви ще бъдат като на ангели

Откъс от беседата „Спокойно сърце“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години: Казвате: „Не съм ли аз свободен.“ Че ти не може да бъдеш сво ...
Учителя: Един учен човек навсякъде може да си проправи пътя

Учителя: Един учен човек навсякъде може да си проправи пътя

Откъс от беседата „Единният живот. Обичай общия живот!“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години: Съществуват в живота известни вътрешни ...
Учителя: Да обичаш някого – това значи да направиш нещо реално за него

Учителя: Да обичаш някого – това значи да направиш нещо реално за него

Откъс от беседата „Безопасният път“, държана от Учителя на днешния ден преди 76 години: Често се говори за истината. Да се говори за истината – тов ...
Учителя: Обикнете Бога, за да се оправят работите ви

Учителя: Обикнете Бога, за да се оправят работите ви

Откъс от беседата „Една свещена идея“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години: Ще прочета седма глава от Евангелието на Матей: „Не съ ...
Учителя: Целият живот е едно училище, за което има много блага, които тепърва ще се дават

Учителя: Целият живот е едно училище, за което има много блага, които тепърва ще се дават

Откъс от беседата „Стани и яж!“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години: Едно от най-големите изкуства в света е да знаеш как да ядеш. Щ ...
Учителя: Ако има епоха, когато най-много се нуждаем от Любов – това е сегашната

Учителя: Ако има епоха, когато най-много се нуждаем от Любов – това е сегашната

Откъс от беседата „Който люби“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години: „Който люби Мене, ще опази моето Слово.“ (Евангелие от Йоан 14: ...
1 43 44 45 46 47 55 450 / 549 Публикации