Духовна Светлина

1 43 44 45 46 47 64 450 / 635 Публикации
Учителя: Геройството на човека не се заключава в неговата физическа грубост и сила, но в неговия ум

Учителя: Геройството на човека не се заключава в неговата физическа грубост и сила, но в неговия ум

Откъс от беседата „Славата човеческа“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 90 години:„Защото вие възлюбихте славата човеческа пове ...
Учителя: Щом има Разумност в света, всичко е постижимо

Учителя: Щом има Разумност в света, всичко е постижимо

Откъс от беседата „Доброта, справедливост, красота, разумност“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години:Отиваш при някой изв ...
Учителя: Ако човек се обърне към Бога, никога няма да бъде тъжен

Учителя: Ако човек се обърне към Бога, никога няма да бъде тъжен

Откъс от беседата „Един момент“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Може да приемеш енергия от природата само когато по ...
Учителя: Знание е нужно, а не само молитва

Учителя: Знание е нужно, а не само молитва

Откъс от беседата „Общи положения“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:Човек се отличава от животните по своята мисъл. ...
Учителя: Да любиш човека значи да му дадеш това, от което душата му се нуждае

Учителя: Да любиш човека значи да му дадеш това, от което душата му се нуждае

Откъс от беседата „Полюси на съзнанието“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 90 години:Библията се разбира по три различни начини ...
Учителя: Не може да познаеш Христа, докато не станеш като Него

Учителя: Не може да познаеш Христа, докато не станеш като Него

Откъс от беседата „Добрата круша“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Съвременният свят не е бил такъв, какъвто е сега. ...
Учителя: Земята ще бъде като Райска градина

Учителя: Земята ще бъде като Райска градина

Откъс от беседата „Кой ще ви даде вашето“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:В света ние търсим щастието, но как се пр ...
Учителя: Вие пристъпвате бавно и сигурно към шестата раса

Учителя: Вие пристъпвате бавно и сигурно към шестата раса

Откъс от беседата „Пробуждане на човешката душа“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:В процеса на пробуждането си, душа ...
В живота без Любов нищо не можем да постигнем

В живота без Любов нищо не можем да постигнем

Откъс от беседата „Малките правила“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години:Най-първо ще се освободите от вашите стари възг ...
Учителя: Новото учение седи в разбирането на Любовта

Учителя: Новото учение седи в разбирането на Любовта

Откъс от беседата „Музикалният живот на душата“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Ние сме дошли до една област, дето ...
1 43 44 45 46 47 64 450 / 635 Публикации