Духовна Светлина

1 25 26 27 28 29 36 270 / 356 Публикации
Учителя Петър Дънов за пушенето

Учителя Петър Дънов за пушенето

„Който не диша правилно, и мисълта му е неправилна. Някой писател ще пише някоя статия, започва да размишлява, издишва издълбоко, после диша неравноме ...
Учителя Петър Дънов за важността на кърменето

Учителя Петър Дънов за важността на кърменето

„Дете, което не е кърмено от майка си и което не е чувало гласа на баща си, е лишено от най-благоприятните условия на живота. Майката предава мекота н ...
Рудолф Щайнер за влиянието на алкохола

Рудолф Щайнер за влиянието на алкохола

„Имало е епохи в историята на човека, когато виното не е било познато. В дните на Ведите то бе практически непознато. В епохите, когато не се пиеше ал ...
Божествените желания

Божествените желания

Откъс от беседата „Единство на съзнанието“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години: Роди ли се у вас желание да направите ня ...
Законът на Любовта

Законът на Любовта

Откъс от беседата „Като младия син“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години: Българинът, аз изпитвах колко е щедър, каква е ...
Служене на Бога

Служене на Бога

Откъс от беседа, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: Често наблюдавам онези, които страдат. Някой казва: Не може ли без ...
Мисли от Учителя Петър Дънов за прошката

Мисли от Учителя Петър Дънов за прошката

„Силата на Любовта се заключава, именно, в това, че може да заличи греховете на всички хора, да ги утеши и повдигне. Само така ще дойде мирът в света. ...
С каквито хора се събереш, такъв ставаш…

С каквито хора се събереш, такъв ставаш…

Откъс от беседата „Малките заповеди“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: При сегашните условия не се живее лесно. Дошло ...
Учителя за влиянията на тъмните духове

Учителя за влиянията на тъмните духове

Откъс от беседата „Мисълта – мощна сила“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 85 години: В природата съществува следният закон: Всяко желан ...
Учителя за съвременните хора

Учителя за съвременните хора

Откъс от беседата „Ще оздравее момчето ми“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 90 години: Ако хората продължават да вървят по този път, в ...
1 25 26 27 28 29 36 270 / 356 Публикации