Духовна Светлина

1 2 3 4 65 20 / 641 Публикации
Учителя: Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек

Учителя: Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек

Откъс от беседата „Видове храни“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 81 години:Мнозина искат да станат силни, учени, мъдри, без д ...
Учителя за любопитството

Учителя за любопитството

„Ученикът не проявява никакво любопитство. Той нито пита, нито позволява другите много да го разпитват. Той е свободен да мълчи. Задоволява се само с ...
Учителя за разликата между вяра и лековерие (втора част)

Учителя за разликата между вяра и лековерие (втора част)

„А Исус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина… ...
Учителя за разликата между вяра и лековерие (първа част)

Учителя за разликата между вяра и лековерие (първа част)

„Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители.” (Евангелие от Матей 7:15)  „Защото таки ...
Учителя за отношенията между учениците в Школата (трета част)

Учителя за отношенията между учениците в Школата (трета част)

„Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са ...
Учителя за отношенията между учениците в Школата (втора част)

Учителя за отношенията между учениците в Школата (втора част)

„А Иисус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им, между вас обаче няма да бъде тъй ...
Учителя за отношенията между учениците в Школата (първа част)

Учителя за отношенията между учениците в Школата (първа част)

„Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както Aз ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако ...
Учителя: Когато решим да вършим Божията Воля, всички същества тук на Земята и горе на Небето ще ни съдействат

Учителя: Когато решим да вършим Божията Воля, всички същества тук на Земята и горе на Небето ще ни съдействат

Откъс от беседата „Вътрешна връзка“, държана от Учителя на днешния ден преди 94 години:Всяка постъпка, всеки живот трябва да е основан на нещо или ...
Учителя: Ако имате любов в себе си, ще можете да си проправите път навсякъде

Учителя: Ако имате любов в себе си, ще можете да си проправите път навсякъде

Откъс от беседата „Дрехата на Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Три неща казва Христос: „Аз съм Пътят, Истината и Животъ ...
Кафето – полезно или вредно?

Кафето – полезно или вредно?

След като в последните публикации разгледахме кафето от духовна гледна точка (тук и тук), с неговите добри и лоши страни, считам за важно да направя н ...
1 2 3 4 65 20 / 641 Публикации