Духовна Светлина

1 2 3 4 61 20 / 607 Публикации
Учителя: Достатъчно е да срещнеш някой добър човек на пътя си, за да ти се разрешат въпросите

Учителя: Достатъчно е да срещнеш някой добър човек на пътя си, за да ти се разрешат въпросите

Откъс от беседата „Божественият подтик“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:Вие сега питате: „Защо са скърбите?“ Може да се пита: „ ...
Учителя: Любовта не може да бъде еднаква към всички

Учителя: Любовта не може да бъде еднаква към всички

Откъс от беседата „Човешките и Божествените порядки в живота“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Има неща в живота, контрасти, кои ...
Учителя: Няма по-ценно нещо в живота от Любовта

Учителя: Няма по-ценно нещо в живота от Любовта

Откъс от беседата „Ценни неща“, държана от Учителя на днешния ден преди 76 години:Нещата в природата са ценни поради съдържанието, което имат. И ч ...
Учителя: Забравете миналото и се радвайте на благото, което сега Бог ви дава

Учителя: Забравете миналото и се радвайте на благото, което сега Бог ви дава

Откъс от беседата „Неизбежният път“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:Ще прочета от 15 глава на Матей 29–30 стих:„Като замина ...
Учителя: За да се оправи съвременният свят, Любовта трябва да се приложи в живота

Учителя: За да се оправи съвременният свят, Любовта трябва да се приложи в живота

Откъс от беседата „За да благовествувам“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Ще взема само думите „Да благовествувам.“ (1-ви стих, ...
Учителя: Няма по-голямо страдание от това – да се отчуждиш от Бога

Учителя: Няма по-голямо страдание от това – да се отчуждиш от Бога

Откъс от беседата „Изпитвайте Писанията!“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години:Взимам за тема думите: „Изпитвайте Писанията.“Вие ...
Учителя: От храната зависи здравето на човека

Учителя: От храната зависи здравето на човека

Откъс от беседата „Двете заповеди“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години:„Да възлюбиш Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, с в ...
Учителя: Доколкото сте обичали Бога, дотолкова ще ви обичат

Учителя: Доколкото сте обичали Бога, дотолкова ще ви обичат

Откъс от беседата „Естествените връзки“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:Когато туристите отидат на планината и гледат най-висок ...
Какво представляват ангелските йерархии?

Какво представляват ангелските йерархии?

„Има на Земята една ложа от учени, които се събират да разискват разни научни въпроси само един път в годината. Тези посветени хора знаят за Земята, ...
Учителя: Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях

Учителя: Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях

Откъс от беседата „Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Сега ще прочета 42 глава от Йерем ...
1 2 3 4 61 20 / 607 Публикации