Духовна Светлина

1 2 3 4 48 20 / 477 Публикации
Учителя: По-добре е да те обичат за делата, отколкото за парите и за външната ти красота

Учителя: По-добре е да те обичат за делата, отколкото за парите и за външната ти красота

Откъс от беседата „Призваните“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа з ...
Учителя: Достатъчно е да срещнеш някой добър човек на пътя си, за да ти се разрешат въпросите

Учителя: Достатъчно е да срещнеш някой добър човек на пътя си, за да ти се разрешат въпросите

Откъс от беседата „Божественият подтик“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Вие сега питате: „Защо са скърбите?“ Може да се пита: „ ...
Учителя: Любовта не може да бъде еднаква към всички

Учителя: Любовта не може да бъде еднаква към всички

Откъс от беседата „Човешките и Божествените порядки в живота“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Има неща в живота, контрасти, кои ...
Учителя: Няма по-ценно нещо в живота от Любовта

Учителя: Няма по-ценно нещо в живота от Любовта

Откъс от беседата „Ценни неща“, държана от Учителя на днешния ден преди 75 години: Нещата в природата са ценни поради съдържанието, което имат. И ч ...
Учителя: Забравете миналото и се радвайте на благото, което сега Бог ви дава

Учителя: Забравете миналото и се радвайте на благото, което сега Бог ви дава

Откъс от беседата „Неизбежният път“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Ще прочета от 15 глава на Матей 29–30 стих: „Като замина ...
Учителя: За да се оправи съвременният свят, Любовта трябва да се приложи в живота

Учителя: За да се оправи съвременният свят, Любовта трябва да се приложи в живота

Откъс от беседата „За да благовествувам“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Ще взема само думите „Да благовествувам.“ (1-ви стих, ...
Учителя: Няма по-голямо страдание от това – да се отчуждиш от Бога

Учителя: Няма по-голямо страдание от това – да се отчуждиш от Бога

Откъс от беседата „Изпитвайте Писанията!“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години: Взимам за тема думите: „Изпитвайте Писанията.“ Вие ...
Учителя: От храната зависи здравето на човека

Учителя: От храната зависи здравето на човека

Откъс от беседата „Двете заповеди“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Да възлюбиш Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, с в ...
Учителя: Доколкото сте обичали Бога, дотолкова ще ви обичат

Учителя: Доколкото сте обичали Бога, дотолкова ще ви обичат

Откъс от беседата „Естествените връзки“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Когато туристите отидат на планината и гледат най-висок ...
Учителя: Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях

Учителя: Хората обичат букети от скъсани цветя, но това е едно голямо нещастие за тях

Откъс от беседата „Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Сега ще прочета 42 глава от Йерем ...
1 2 3 4 48 20 / 477 Публикации