Откъси от беседи на Учителя

1 30 31 32 33 34 36 320 / 356 Публикации
Учителя за самообладанието

Учителя за самообладанието

Откъс от беседата „Закон за контролиране“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Когато се изучават Писанието и Библията, ...
Всяка душа в света има своя мисия

Всяка душа в света има своя мисия

Откъс от беседата „Живият хляб“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:Казват някои, че за бъдеще ще дойде време, когато х ...
Петър Дънов за смисъла на живота

Петър Дънов за смисъла на живота

Откъс от беседата „Твърдата храна“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години:Вие можете да разберете смисъла на живота само след като сте ...
Учителя за бъдещето на Църквата

Учителя за бъдещето на Църквата

Откъс от беседата „Добрата земя“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 95 години:Сегашният век е повече материалистичен, поради което окръж ...
Правила за здравословен живот от Учителя Петър Дънов

Правила за здравословен живот от Учителя Петър Дънов

Откъс от беседата „Добрият брат и добрият баща“, държана на днешния ден преди 80 години:„Защо ми дойде това до главата?“ – Защото не знаеш как да ...
Връзката между Бога и човека

Връзката между Бога и човека

Откъс от беседата „Време и вечност“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 90 години:Мнозина искат да познаят Христа, но не знаят ка ...
Мястото на страданията в живота

Мястото на страданията в живота

Откъс от беседата „Една похвала“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години:Като се объркате съвсем в живота си, четете за стр ...
Учителя: Любовта бе в началото

Учителя: Любовта бе в началото

Откъс от беседата „Любовта бе в началото“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 75 години:Всичкото нещастие в света произтича от факта на о ...
Учителя: Благословение е в света, когато хората се обичат

Учителя: Благословение е в света, когато хората се обичат

Откъс от беседата „Материална, реална и идеална любов“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 80 години:Основата на досегашните разбирания в ...
Учителя: Истината се търси вечно

Учителя: Истината се търси вечно

Откъс от беседата „За приятелите си“, държана от Петър Дънов на днешния ден преди 90 години:Казвам: човешката душа е възвишена и благородна. Тя ни ...
1 30 31 32 33 34 36 320 / 356 Публикации