Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 4 5 33 30 / 330 Публикации
Учителя: Не злоупотребявайте с добрината на вашия приятел

Учителя: Не злоупотребявайте с добрината на вашия приятел

Откъс от беседата „Най-малката любов“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Хората лесно се изразяват за нещата – и който знае, и кой ...
Учителя: Животът на човека е пълен с промени – в промените е красотата

Учителя: Животът на човека е пълен с промени – в промените е красотата

Откъс от беседата „Смени в природата“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години: Сегашните хора се нуждаят от сериозни работи в живота. Те ...
Учителя: Добрите хора са пратени, за да поправят света

Учителя: Добрите хора са пратени, за да поправят света

Откъс от беседата „Горе на планината“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Да говори човек разбрано и да слуша разбрано – това е изк ...
Учителя: Ако не дойде този, когото обичаш, предпочитай да останеш сам

Учителя: Ако не дойде този, когото обичаш, предпочитай да останеш сам

Откъс от беседата „Работа и почивка. Любов и Мъдрост“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Ще говоря върху важността на почивката – ...
Учителя: Всичко в света работи за добро на онези, които са в Любовта

Учителя: Всичко в света работи за добро на онези, които са в Любовта

Откъс от беседата „Който има уши“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години: „Който има уши да слуша, нека слуша.“ (Евангелие от Лука 8:8 ...
Учителя: Женитбата има смисъл само когато приближава човека до Бога

Учителя: Женитбата има смисъл само когато приближава човека до Бога

Откъс от беседата „Да наеме работници“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Царството небесно е подобно на домовит (богат) човек, ...
Учителя: Когато правиш добро, мисли, че го правиш за Господа

Учителя: Когато правиш добро, мисли, че го правиш за Господа

Откъс от беседата „Да станем едно“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Господ някой път не ви дава някое благо, за което ще ви бият ...
Учителя: Работете с онова, което Бог е вложил в душата ви

Учителя: Работете с онова, което Бог е вложил в душата ви

Откъс от беседата „Слушане от вътре. Какво да направиш“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Всичките противоречия в живота произтич ...
Учителя: Няма по-добра молитва от тази да помогнете на брата си

Учителя: Няма по-добра молитва от тази да помогнете на брата си

Откъс от беседата „Който намигва“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Който намигва с око, докарва скръб, а безумният с устни ще ...
Учителя: Щом дойде едно изпитание в света, считайте го за една привилегия

Учителя: Щом дойде едно изпитание в света, считайте го за една привилегия

Откъс от беседата „Всичко е за добро“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Във всичките времена е имало противоречия. Тия противореч ...
1 2 3 4 5 33 30 / 330 Публикации