Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 4 21 20 / 206 Публикации
Учителя: Земята ще бъде като Райска градина

Учителя: Земята ще бъде като Райска градина

Откъс от беседата „Кой ще ви даде вашето“, държана от Учителя на днешния ден преди 87 години: В света ние търсим щастието, но как се придобива щаст ...
Учителя: Откажете се от старите си възгледи

Учителя: Откажете се от старите си възгледи

Откъс от беседата „Аз дойдох в света“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години: А Иисус издигна глас и рече: който вярва в Мене, не в Мен ...
Учителя: Вие пристъпвате бавно и сигурно към шестата раса

Учителя: Вие пристъпвате бавно и сигурно към шестата раса

Откъс от беседата „Пробуждане на човешката душа“, държана от Учителя на днешния ден преди 97 години: В процеса на пробуждането си, душата не трябва ...
Учителя: Всеки човек, който иска да служи на Бога, може да стане ангел

Учителя: Всеки човек, който иска да служи на Бога, може да стане ангел

Откъс от беседата „Възстановете Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години: Садукей и фарисей, това е външната страна. Садукеите и ...
Учителя: В живота без Любов нищо не можем да постигнем

Учителя: В живота без Любов нищо не можем да постигнем

Откъс от беседата „Малките правила“, държана от Учителя на днешния ден преди 77 години: Най-първо ще се освободите от вашите стари възгледи. Ти ста ...
Учителя: Дръжте се за Божествените правила, работете разумно и никога няма да паднете

Учителя: Дръжте се за Божествените правила, работете разумно и никога няма да паднете

Откъс от беседата „С Любов се взима“, държана от Учителя на 22.03.1919г.: Царството Божие с Любов се взима, с Обич се държи и с Дух се крепи - това ...
Учителя: Новото учение седи в разбирането на Любовта

Учителя: Новото учение седи в разбирането на Любовта

Откъс от беседата „Музикалният живот на душата“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години: Ние сме дошли до една област, дето всички непри ...
Учителя: Това, което днес направите за Господа, ще бъде записано във вечността

Учителя: Това, което днес направите за Господа, ще бъде записано във вечността

Откъс от беседата „Дигни одъра си!“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години: „Стани, дигни одъра си и ходи!“: (Йоан 5:8) Мнозина чета ...
Учителя: Блажени сте, че сте се родили на Земята в това време

Учителя: Блажени сте, че сте се родили на Земята в това време

Откъс от беседата „Кръстът“, държана от Учителя на днешния ден преди 103 години: „И пристъпиха учениците и рекоха Му: Защо им говориш с притчи? А Т ...
Учителя: Само онзи може да бъде герой, който преодолява големите мъчнотии

Учителя: Само онзи може да бъде герой, който преодолява големите мъчнотии

Откъс от беседата „Сфинксът. Начало и край на нещата“, държана от Учителя на днешния ден преди 92 години: Вие знаете какво нещо е началото, знаете ...
1 2 3 4 21 20 / 206 Публикации