Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 4 33 20 / 330 Публикации
Учителя: На Луната има живот – и то много възвишен

Учителя: На Луната има живот – и то много възвишен

Откъс от беседата „Красива като Луната и чиста като Слънцето“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Луната има отличителни черти, тя ...
Учителя: Светът е едно велико училище

Учителя: Светът е едно велико училище

Откъс от беседата „Ще хвърля мрежата“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години: ‚А Симон отговори и Му рече: Учителю, цяла нощ сме се тру ...
Учителя: Приемете новото и станете извори, които постоянно дават

Учителя: Приемете новото и станете извори, които постоянно дават

Откъс от беседата „Ново разбиране“, държана от Учителя на днешния ден преди 75 години: Днес повечето хора имат криво разбиране. Те мислят, че светъ ...
Учителя: Не може някой да ме обича, ако Бог не е в мене

Учителя: Не може някой да ме обича, ако Бог не е в мене

Откъс от беседата „Разумният път в живота“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Човек всеки един момент се изменя, но той не осъзнав ...
Учителя: Ако ти не обичаш окръжаващите хора, ти не можеш да прогресираш

Учителя: Ако ти не обичаш окръжаващите хора, ти не можеш да прогресираш

Откъс от беседата „Търпелив и добър човек“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: В животните сърцето е повече развито, отколкото у чо ...
Учителя: Всеки човек минава през големи борби, но накрая Божественото начало в него взима надмощие

Учителя: Всеки човек минава през големи борби, но накрая Божественото начало в него взима надмощие

Откъс от беседата „Постоянни и непостоянни величини“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години: Съвременните хора се стремят към сила, зат ...
Учителя: Силата на човека седи в неговата мисъл

Учителя: Силата на човека седи в неговата мисъл

Откъс от беседата „Произход и значение на светилника“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Ще взема само една дума от 20-и стих, 20- ...
Учителя: По-добре ръката на Любовта да ми удари две плесници, отколкото да ме целуне устата на лицемерието

Учителя: По-добре ръката на Любовта да ми удари две плесници, отколкото да ме целуне устата на лицемерието

Откъс от беседата „Бог на живите“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години: „Бог не е Бог на мъртвите, но на живите.“ (Евангелие от Мате ...
Учителя: Като дойдат ангелите, те ще ви учат на Мъдрост, ще ви предадат своето Знание

Учителя: Като дойдат ангелите, те ще ви учат на Мъдрост, ще ви предадат своето Знание

Откъс от беседата „Като чуха“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Тогава фарисеите отидоха и се наговориха, как да Го уловят на д ...
Учителя: Всичките страдания на Земята са допуснати за нещо велико и хубаво, което вбъдеще ще се разкрие

Учителя: Всичките страдания на Земята са допуснати за нещо велико и хубаво, което вбъдеще ще се разкрие

Откъс от беседата „Добри и лоши хора“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Да ви кажа защо идват вашите нещастия в света. Може би ми ...
1 2 3 4 33 20 / 330 Публикации