Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 4 31 20 / 302 Публикации
Учителя: Народ, който има вяра в Бога, не може да загине

Учителя: Народ, който има вяра в Бога, не може да загине

Откъс от беседата „Пред новата епоха“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Казано е, че Любовта побеждава злото. Ето защо само онзи ...
Учителя: Старайте се да имате най-малко един добър приятел

Учителя: Старайте се да имате най-малко един добър приятел

Откъс от беседата „Непреривните постижения“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: „Има тела небесни и тела земни, ала един е блясъкът ...
„Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.“ (Йоан 3:3)

„Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.“ (Йоан 3:3)

Откъс от беседата „Да се роди“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие.“ ...
Учителя: Престанете да бъдете учители на Любовта – бъдете образци на Любовта

Учителя: Престанете да бъдете учители на Любовта – бъдете образци на Любовта

Откъс от беседата „Последното добро“, държана от Учителя на днешния ден преди 77 години: Ще прочета осма глава от евангелието на Матей: „А когат ...
Учителя: Любовта ще дойде, когато желая благото, което аз имам, да го имат всички хора

Учителя: Любовта ще дойде, когато желая благото, което аз имам, да го имат всички хора

Откъс от беседата „Трите първични принципа. Елементи в живота“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: Сега аз искам само на няколко ми ...
Учителя: Пазете се да не допускате лъжливи неща в себе си

Учителя: Пазете се да не допускате лъжливи неща в себе си

Откъс от беседата „Без прегради“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години: Под влиянието на своя подтик към нещо, човек върви стремително ...
Учителя: Всички вие ще бъдете зрители на онова, което ще стане

Учителя: Всички вие ще бъдете зрители на онова, което ще стане

Откъс от беседата „Трансформатори на Божествената енергия“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: Ако правиш зло, дяволът се радва, до ...
Учителя: Има методи, чрез които може да се научите как да отидете в друг свят

Учителя: Има методи, чрез които може да се научите как да отидете в друг свят

Откъс от беседата „Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години: Ще ви прочета няколко стиха ...
Учителя: България ще се превърне на райска градина

Учителя: България ще се превърне на райска градина

Откъс от беседата „В мое име“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: „Дето са двама или трима събрани в Мое име, там Съм и Аз посред ...
Учителя: Обичай всички разумни хора, които обичат Бога

Учителя: Обичай всички разумни хора, които обичат Бога

Откъс от беседата „Закони на Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години: През 20-ти век на учените хора им е дошло наум да разсъжд ...
1 2 3 4 31 20 / 302 Публикации