Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 47 10 / 464 Публикации
Учителя: Доброто иде вече в света! Христос слиза отгоре!

Учителя: Доброто иде вече в света! Христос слиза отгоре!

Откъс от беседата „Заведеевата майка“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години:„Тогава пристъпи до Него майката на синовете Зеведееви с ...
Учителя: Само добрият човек слиза до положението на бедния, на слабия да му помага

Учителя: Само добрият човек слиза до положението на бедния, на слабия да му помага

Откъс от беседата „Късият и дългият път“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 81 години:Младите, които не знаят какво представя бо ...
Учителя: Силата на човека не се заключава в думите, но в делата му

Учителя: Силата на човека не се заключава в думите, но в делата му

Откъс от беседата „Радостни и търпеливи“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 101 години:„В надежда бивайте радостни, в скръб – тъ ...
Учителя: Човек може да се лекува със силна мисъл, с положителни и възвишени чувства, и с гореща вода

Учителя: Човек може да се лекува със силна мисъл, с положителни и възвишени чувства, и с гореща вода

Откъс от беседата „Основи на здравето“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 81 години:Съвременните хора не разбират живота в негов ...
Учителя: Когато висшите чувства в човека взимат надмощие, той става красив

Учителя: Когато висшите чувства в човека взимат надмощие, той става красив

Откъс от беседата „Отношение между нещата“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 86 години:Ще прочета 20 и 21 стих от 11 глава на е ...
Учителя: Трябва да се пробудите…

Учителя: Трябва да се пробудите…

Откъс от беседата „Второ отделение“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 76 години:Ще прочета няколко стиха от 10-а глава от Марка ...
Учителя: Човек трябва да знае на кого помага: на доброто или на злото

Учителя: Човек трябва да знае на кого помага: на доброто или на злото

Откъс от беседата „Качества на езика“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 81 години:Съвременните хора не успяват в работите си, з ...
Учителя: Желая всички да станете извори, да бликате

Учителя: Желая всички да станете извори, да бликате

Откъс от беседата „Елате и обядвайте“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 86 години:Ще прочета само част от 21-ва глава от еванге ...
Учителя: Зад всяко страдание се крие едно Божие благо

Учителя: Зад всяко страдание се крие едно Божие благо

Откъс от беседата „Вътрешна просвета“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 81 години:„Истина, истина ви казвам: който не влиза пре ...
Учителя: Душата на човека е Божественото начало в него – никой няма право да я подчинява

Учителя: Душата на човека е Божественото начало в него – никой няма право да я подчинява

Откъс от беседата „В истия час“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 101 години:„Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що тряб ...
1 2 3 47 10 / 464 Публикации