Откъси от беседи на Учителя

1 2 3 22 10 / 215 Публикации
Учителя: Трябва да се пробудите…

Учителя: Трябва да се пробудите…

Откъс от беседата „Второ отделение“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години: Ще прочета няколко стиха от 10-а глава от Марка ...
Учителя: Човек трябва да знае на кого помага: на доброто или на злото

Учителя: Човек трябва да знае на кого помага: на доброто или на злото

Откъс от беседата „Качества на езика“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: Съвременните хора не успяват в работите си, з ...
Учителя: Желая всички да станете извори, да бликате

Учителя: Желая всички да станете извори, да бликате

Откъс от беседата „Елате и обядвайте“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години: Ще прочета само част от 21-ва глава от еванге ...
Учителя: Зад всяко страдание се крие едно Божие благо

Учителя: Зад всяко страдание се крие едно Божие благо

Откъс от беседата „Вътрешна просвета“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: „Истина, истина ви казвам: който не влиза пре ...
Учителя: Душата на човека е Божественото начало в него – никой няма право да я подчинява

Учителя: Душата на човека е Божественото начало в него – никой няма право да я подчинява

Откъс от беседата „В истия час“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 100 години: „Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що тряб ...
Учителя: Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек

Учителя: Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек

Откъс от беседата „Видове храни“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: Мнозина искат да станат силни, учени, мъдри, без д ...
Учителя: Ближният може да е ангел, скрит в човека

Учителя: Ближният може да е ангел, скрит в човека

Откъс от беседата „Непреривност в процесите“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години: Днес повечето хора са толкова слаби, ч ...
Учителя: Божият Дух ръководи всички хора, но не всички Го слушат

Учителя: Божият Дух ръководи всички хора, но не всички Го слушат

Откъс от беседата „Началото на добродетелта“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 90 години: Aко при днешните условия човек има ум ...
Учителя: Божественият път е най-лесният път за ходене

Учителя: Божественият път е най-лесният път за ходене

Откъс от беседата „Първото правило“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години: Трябва да знаете, че всяка една мисъл е жива, т ...
Разцъфтяване на човешката душа

Разцъфтяване на човешката душа

Откъс от беседата „Разцъфтяване на човешката душа“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 95 години: Отделянето на човешката душа от ...
1 2 3 22 10 / 215 Публикации