Духовна Светлина

1 2 3 46 10 / 458 Публикации
Рудолф Щайнер: В следващия ни живот любовта се връща към нас като радост, а омразата – като страдание

Рудолф Щайнер: В следващия ни живот любовта се връща към нас като радост, а омразата – като страдание

Откъс от четвърта лекция на Рудолф Щайнер от цикъла „Езотерично разглеждане на кармичните връзки": „Тук може да се проследи как един импулс от един ...
Учителя: Има един друг свят и този свят един ден ще се разкрие пред нас

Учителя: Има един друг свят и този свят един ден ще се разкрие пред нас

Откъс от беседата „Доброто семе“, държана от Учителя на днешния ден преди 88 години: „Пося добро семе на нивата си.“ Матей 13:24 Има една красива ...
Религиите като средства за контрол

Религиите като средства за контрол

„Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геен ...
Учителя: Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят по братски

Учителя: Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят по братски

Откъс от беседата „Истинският човек“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години: Всичко в света има своя цена, но съвременният човек не оце ...
Учителя: По-добри времена от сегашните никога не е имало

Учителя: По-добри времена от сегашните никога не е имало

Откъс от беседата „Бог е Дух“, държана от Учителя на днешния ден преди 103 години: „Бог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина да се кланят.“ Е ...
Учителя: Когато обичате Бога, от другия свят ще дойде едно същество от висша йерархия да направи връзка с вас

Учителя: Когато обичате Бога, от другия свят ще дойде едно същество от висша йерархия да направи връзка с вас

Откъс от беседата „Вечно веселие“, държана от Учителя на днешния ден преди 92 години: Ние знаем, че Божиите разпоредби са съвсем други от тия, коит ...
Учителя: Ангелите придружават само умните хора, които са готови да прилагат тяхното знание

Учителя: Ангелите придружават само умните хора, които са готови да прилагат тяхното знание

Откъс от беседата „Огън да запаля“, държана от Учителя на днешния ден преди 91 години: „Огън дойдох да туря на земята." Лука 12:49 Днес учените д ...
Учителя: Щастието не иде от хората, иде от Бога

Учителя: Щастието не иде от хората, иде от Бога

Откъс от беседата „Вяра и Любов“, държана от Учителя на днешния ден преди 77 години: По някой път вие се усещате уморени, неразположени. То зависи ...
Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Откъс от беседата „Отхвърленият камък“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъг ...
Учителя: Всеки един от вас може да направи 10 пъти повече, отколкото сега

Учителя: Всеки един от вас може да направи 10 пъти повече, отколкото сега

Откъс от беседата „Великото благо на живота“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години: Има един процес в природата, който причинява болки ...
1 2 3 46 10 / 458 Публикации