Духовна Светлина

1 2 3 36 10 / 356 Публикации
Учителя: Трябва да се пробудите…

Учителя: Трябва да се пробудите…

Откъс от беседата „Второ отделение“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 75 години: Ще прочета няколко стиха от 10-а глава от Марка ...
Учителя: Човек трябва да знае на кого помага: на доброто или на злото

Учителя: Човек трябва да знае на кого помага: на доброто или на злото

Откъс от беседата „Качества на езика“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: Съвременните хора не успяват в работите си, з ...
Учителя: Желая всички да станете извори, да бликате

Учителя: Желая всички да станете извори, да бликате

Откъс от беседата „Елате и обядвайте“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 85 години: Ще прочета само част от 21-ва глава от еванге ...
Учителя: Зад всяко страдание се крие едно Божие благо

Учителя: Зад всяко страдание се крие едно Божие благо

Откъс от беседата „Вътрешна просвета“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: „Истина, истина ви казвам: който не влиза пре ...
Учителя: Душата на човека е Божественото начало в него – никой няма право да я подчинява

Учителя: Душата на човека е Божественото начало в него – никой няма право да я подчинява

Откъс от беседата „В истия час“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 100 години: „Защото Дух Свети ще ви научи в истия час, що тряб ...
Учителя: Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек

Учителя: Когато виждаш доброто в хората, това показва, че и ти си добър човек

Откъс от беседата „Видове храни“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 80 години: Мнозина искат да станат силни, учени, мъдри, без д ...
Да намериш Учителя…

Да намериш Учителя…

„Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе. А кога дойде Оня, Духът на Истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма д ...
Учителя за отношенията между учениците в Школата (трета част)

Учителя за отношенията между учениците в Школата (трета част)

„Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен; защото, дето са ...
Учителя за отношенията между учениците в Школата (втора част)

Учителя за отношенията между учениците в Школата (втора част)

„А Иисус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват над тях, и велможите властвуват върху им, между вас обаче няма да бъде тъй ...
Учителя за отношенията между учениците в Школата (първа част)

Учителя за отношенията между учениците в Школата (първа част)

„Нова заповед ви давам, да любите един другиго; както Aз ви възлюбих, да любите и вие един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако ...
1 2 3 36 10 / 356 Публикации