Автор: Петя Стоянова

1 2 3 4 13 20 / 128 Публикации
Учителя: Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете

Учителя: Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете

Откъс от беседата „Божественият Промисъл“, държана от Учителя на днешния ден преди 104 години: Но и космите на главата ви всичките са изброени. И так ...
Учителя: Има един друг свят и този свят един ден ще се разкрие пред нас

Учителя: Има един друг свят и този свят един ден ще се разкрие пред нас

Откъс от беседата „Доброто семе“, държана от Учителя на днешния ден преди 87 години: „Пося добро семе на нивата си.“ Матей 13:24Има една красива ...
Учителя: Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят по братски

Учителя: Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят по братски

Откъс от беседата „Истинският човек“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Всичко в света има своя цена, но съвременният човек не оце ...
Учителя: По-добри времена от сегашните никога не е имало

Учителя: По-добри времена от сегашните никога не е имало

Откъс от беседата „Бог е Дух“, държана от Учителя на днешния ден преди 102 години: „Бог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина да се кланят.“ Е ...
Учителя: Ангелите придружават само умните хора, които са готови да прилагат тяхното знание

Учителя: Ангелите придружават само умните хора, които са готови да прилагат тяхното знание

Откъс от беседата „Огън да запаля“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години: „Огън дойдох да туря на земята."Лука 12:49 Днес учените д ...
Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Откъс от беседата „Отхвърленият камък“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъг ...
Учителя: Този, който дава, печели винаги повече от този, който взима

Учителя: Този, който дава, печели винаги повече от този, който взима

Откъс от беседата „Простотата“, държана от Учителя на днешния ден преди 102 години: „Това заръчане ти предавам, чадо Тимотее, според станалите по-нап ...
Учителя: Бъдете като Христа – да понасяте страданията с търпение

Учителя: Бъдете като Христа – да понасяте страданията с търпение

Откъс от беседата „Упование на Божественото“, държана от Учителя на днешния ден преди 82 години:Христос казва: „Едно ти недостига." Наистина има н ...
Учителя: Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което ви се случва, е за добро

Учителя: Дръжте в ума си мисълта, че всичко, което ви се случва, е за добро

Откъс от беседата „Определени движения“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години:Една от причините за страданията на хората е точността. ...
Учителя: Въпросът не е само да имаме къща, ядене и пиене, но да се обичаме и да имаме добродетели

Учителя: Въпросът не е само да имаме къща, ядене и пиене, но да се обичаме и да имаме добродетели

Откъс от беседата „Не се мълви“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Всички хора умират, но никой не умира от глад, всички умират вс ...
1 2 3 4 13 20 / 128 Публикации