Автор: Петя Стоянова

1 2 3 4 14 20 / 131 Публикации
Учителя: Ако щедро даваш, щедро ще ти се даде

Учителя: Ако щедро даваш, щедро ще ти се даде

Откъс от беседата „Умно дете“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години: По-добре бедно и мъдро дете, нежели стар и безумен цар, който не пр ...
Учителя: Любовта си остава в своята чистота и след смъртта

Учителя: Любовта си остава в своята чистота и след смъртта

Откъс от беседата „Разлика между физическата и Божествената Любов“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:Когато говоря за любовта, ра ...
Учителя: Щом и във вас има стремеж да вършите Волята Божия, и в Бога има желание да ви помогне

Учителя: Щом и във вас има стремеж да вършите Волята Божия, и в Бога има желание да ви помогне

Откъс от беседата „Окултна хигиена“, държана от Учителя на днешния ден преди 97 години:Изобщо всички сте запознати с думата „хигиена“. Тя е наука, ...
Учителя: Не отлагайте днешната работа за утре

Учителя: Не отлагайте днешната работа за утре

Откъс от беседата „Законът на ограничението и законът на свободата“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:В природата съществуват два ...
Учителя: Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете

Учителя: Докато сте умни и изпълнявате волята Божия, вие няма да паднете

Откъс от беседата „Божественият Промисъл“, държана от Учителя на днешния ден преди 104 години: Но и космите на главата ви всичките са изброени. И так ...
Учителя: Има един друг свят и този свят един ден ще се разкрие пред нас

Учителя: Има един друг свят и този свят един ден ще се разкрие пред нас

Откъс от беседата „Доброто семе“, държана от Учителя на днешния ден преди 87 години: „Пося добро семе на нивата си.“ Матей 13:24Има една красива ...
Учителя: Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят по братски

Учителя: Аз наричам реален живот онзи, в който хората живеят по братски

Откъс от беседата „Истинският човек“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Всичко в света има своя цена, но съвременният човек не оце ...
Учителя: По-добри времена от сегашните никога не е имало

Учителя: По-добри времена от сегашните никога не е имало

Откъс от беседата „Бог е Дух“, държана от Учителя на днешния ден преди 102 години: „Бог е Дух, и които Му се кланят, с дух и истина да се кланят.“ Е ...
Учителя: Ангелите придружават само умните хора, които са готови да прилагат тяхното знание

Учителя: Ангелите придружават само умните хора, които са готови да прилагат тяхното знание

Откъс от беседата „Огън да запаля“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години: „Огън дойдох да туря на земята."Лука 12:49 Днес учените д ...
Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Учителя: Чрез страданията хората ще се научат на добро

Откъс от беседата „Отхвърленият камък“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъг ...
1 2 3 4 14 20 / 131 Публикации