Автор: Петя Стоянова

1 11 12 13 14 130 / 131 Публикации
Учителя: Само силният човек може да прости

Учителя: Само силният човек може да прости

Откъс от беседата „Колко пъти да прощаваме?“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:Тогаз пристъпи Петър при Него и рече: „Господи, до ...
Учителя: Всички народи трябва да заживеят братски помежду си

Учителя: Всички народи трябва да заживеят братски помежду си

Откъс от беседата „Лозата и пръчките“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години:“Аз съм лозата, вие – пръчките.” (Евангелие на Йоан, 15: ...
Учителя: Приятелството е една особена обмяна между душите

Учителя: Приятелството е една особена обмяна между душите

Откъс от беседата „Увеличете светлината и топлината“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:След като изгубите нещо, вие ще се научите ...
Учителя: Единственото нещо, което може да ви избави от страданието, е Любовта

Учителя: Единственото нещо, което може да ви избави от страданието, е Любовта

Откъс от беседата „Основното правило“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:„И когато влезе в кораба, последваха Го учениците Му. И е ...
Учителя: Само между разумни хора може да има разумно общение

Учителя: Само между разумни хора може да има разумно общение

Откъс от беседата „Допреният въглен“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:“И допря го до устните ми и рече.“ Исая 6:7Един от вид ...
Учителя: Благото на един да бъде общо благо, и благото на всички да бъде благо за един

Учителя: Благото на един да бъде общо благо, и благото на всички да бъде благо за един

,Откъс от беседата „Голямата вяра“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години:“Голяма е твоята вяра.” (Евангелие от Матей 15:28)Един ...
Учителя: Вратата на живота е Любовта. Без Любов вратата не може да се отвори

Учителя: Вратата на живота е Любовта. Без Любов вратата не може да се отвори

Откъс от беседата „Година на работа“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Тази година е година, благоприятна за работа. И вярващите ...
Учителя: Онзи, който ви обича, ще внесе един нов живот, едно ново разбиране, едно ново желание във вашия живот

Учителя: Онзи, който ви обича, ще внесе един нов живот, едно ново разбиране, едно ново желание във вашия живот

Откъс от беседата „Слушай, сине Мой!“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:Ще прочета част от 4-та глава на Притчите, от 10-и стих: ...
Учителя: Гладът е научил хората да мислят, а преяждането е подтиквало хората към леност

Учителя: Гладът е научил хората да мислят, а преяждането е подтиквало хората към леност

Откъс от беседата „Оздравяха“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:"И колкото се допряха, оздравяха"... (Матей 14:36)Целият съвр ...
Учителя: Христос е един символ за онова Божественото, което ще се роди във всяка душа

Учителя: Христос е един символ за онова Божественото, което ще се роди във всяка душа

Откъс от беседата „Вземи детето“, държана от Учителя на днешния ден преди 87 години:„А след отиването им, ето, Ангел Господен явява се на сън на Й ...
1 11 12 13 14 130 / 131 Публикации