Автор: Петя Стоянова

1 2 3 6 10 / 59 Публикации
Учителя: Всеки човек, който иска да служи на Бога, може да стане ангел

Учителя: Всеки човек, който иска да служи на Бога, може да стане ангел

Откъс от беседата „Възстановете Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:Садукей и фарисей, това е външната страна. Садукеите и ...
Учителя за Любовта

Учителя за Любовта

Откъс от книгата „Учителят говори“:Любовта е свят, в който живее Божественият Дух. Най-великият свят, който познават мъдреците от всички времена и ...
Учителя за Живата Природа

Учителя за Живата Природа

Откъс от книгата „Учителят говори“:Живата Природа в своята целокупност е проява на разумни сили, на разумни същества от разни градации, които живе ...
Учителя: Дръжте се за Божествените правила, работете разумно и никога няма да паднете

Учителя: Дръжте се за Божествените правила, работете разумно и никога няма да паднете

Откъс от беседата „С Любов се взима“, държана от Учителя на днешния ден преди 100 години:Царството Божие с Любов се взима, с Обич се държи и с Дух ...
Учителя: От хигиената зависи здравето на човека

Учителя: От хигиената зависи здравето на човека

Откъс от беседата „Мистичната чаша. Хигиена на душата“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:Някой път времето принася полза и някой ...
Учителя: Новото изисква да обикнеш ближния си като себе си

Учителя: Новото изисква да обикнеш ближния си като себе си

Откъс от беседата „Любов и вяра към Бога, вяра към себе си“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Благородно е човек да мисли добре. ...
Учителя: Красиво лице е онова, което изразява доброта, честност и справедливост

Учителя: Красиво лице е онова, което изразява доброта, честност и справедливост

Откъс от беседата „Стана здрав“, държана от Учителя на днешния ден преди 85 години:„Ето сега стана здрав, не съгрешавай вече, да не ти стане нещо ...
Учителя: С един мощен стремеж можете да преодолеете всички препятствия по пътя си

Учителя: С един мощен стремеж можете да преодолеете всички препятствия по пътя си

Откъс от беседата „Който има невестата“, държана от Учителя на днешния ден преди 90 години:„Който има невестата, жених е.“ (Йоан 3:29)Всички с ...
Учителя: Детето следва живия пример на своите родители

Учителя: Детето следва живия пример на своите родители

Откъс от беседата „Който дойде при мене“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години:„Който дойде при мене, няма да го изпъдя.“ (Евангелие ...
Учителя: Използвайте времето разумно

Учителя: Използвайте времето разумно

Откъс от беседата „Самовъзпитание“, държана от Учителя на днешния ден преди 80 години:Говорят за самовъзпитание и самообразование. Често се говори ...
1 2 3 6 10 / 59 Публикации