Автор: Теодор Николов

1 79 80 81 82 810 / 813 Публикации
Важността на това поръчение

Важността на това поръчение

Преди почти един век Учителя възложи на българите тази задача, от чието разрешение до известна степен зависи бъдещето на народа ни. Слава Богу вече ...
Откъде да започнем?

Откъде да започнем?

За основа на тази инициатива може да се използва прекрасната кампания „Дар Лимец“, организирана от група братя и сестри, които вече са свършили много ...
Да превърнем България в Райска градина

Да превърнем България в Райска градина

"Има един важен стопански въпрос: трябва ли да се вземе почин (инициатива), щото всички хълмове около селата да се залесят с плодни дървета? Да не о ...
Присъединете се към нас

Присъединете се към нас

"Някой казва: за да се направи добро в този свят, се изискват големи усилия. Не, да се направи добро, това не е мъчна работа. Ако аз имам 100 зрънца, ...
Въздържание

Въздържание

"Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, ...
Смирение

Смирение

Учителя: „Гневът е енергия, неизползвана в добро направление – след гняв у човека настъпва отслабване, демагнетизиране.“   „Първото важно ...
Милосърдие

Милосърдие

Учителя: „Човек е дошъл на Земята, за да научи Закона на милосърдието.“   „Милосърдието има отношение към Закона на служенето.“ &nbsp ...
Трудолюбие

Трудолюбие

Учителя: „Четвъртият порок, който унищожава виделината, е леността. Бих желал в България всеки да се стреми към труд – това се отнася до гражданите ...
Честност

Честност

Учителя: „Ужасно нещо е, когато човек започне да лъже. Всички негови чувства и способности започват да се атрофират, брадата му ляга назад, носът м ...
Търпение

Търпение

Учителя: "Какво е търпението? Неволята ли? Не, търпението е смелост и решителност, владение на себе си и липса на всякакъв страх. Търпението е за т ...
1 79 80 81 82 810 / 813 Публикации