Автор: Теодор Николов

1 2 3 84 10 / 840 Публикации
Цяла книга: „7 Стъпки към Здравето“

Цяла книга: „7 Стъпки към Здравето“

„Първо трябва да се започне с пречистване на тялото. Това е една от вашите задачи.” Учителя Съдържание на книгата:1. Основни принципи на здравос ...
Учителя: Ако не дойде този, когото обичаш, предпочитай да останеш сам

Учителя: Ако не дойде този, когото обичаш, предпочитай да останеш сам

Откъс от беседата „Работа и почивка. Любов и Мъдрост“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Ще говоря върху важността на почивката – ...
Учителя: Всичко в света работи за добро на онези, които са в Любовта

Учителя: Всичко в света работи за добро на онези, които са в Любовта

Откъс от беседата „Който има уши“, държана от Учителя на днешния ден преди 96 години:„Който има уши да слуша, нека слуша.“ (Евангелие от Лука 8:8 ...
Учителя: Женитбата има смисъл само когато приближава човека до Бога

Учителя: Женитбата има смисъл само когато приближава човека до Бога

Откъс от беседата „Да наеме работници“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години:„Царството небесно е подобно на домовит (богат) човек, ...
Учителя: Когато правиш добро, мисли, че го правиш за Господа

Учителя: Когато правиш добро, мисли, че го правиш за Господа

Откъс от беседата „Да станем едно“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:Господ някой път не ви дава някое благо, за което ще ви бият ...
Учителя: Работете с онова, което Бог е вложил в душата ви

Учителя: Работете с онова, което Бог е вложил в душата ви

Откъс от беседата „Слушане от вътре. Какво да направиш“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Всичките противоречия в живота произтич ...
Учителя: Няма по-добра молитва от тази да помогнете на брата си

Учителя: Няма по-добра молитва от тази да помогнете на брата си

Откъс от беседата „Който намигва“, държана от Учителя на днешния ден преди 101 години:„Който намигва с око, докарва скръб, а безумният с устни ще ...
Учителя: Щом дойде едно изпитание в света, считайте го за една привилегия

Учителя: Щом дойде едно изпитание в света, считайте го за една привилегия

Откъс от беседата „Всичко е за добро“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години:Във всичките времена е имало противоречия. Тия противореч ...
Учителя: Трябва да се образува едно общество, в което хората да си хармонират

Учителя: Трябва да се образува едно общество, в което хората да си хармонират

Откъс от беседата „Там ще бъде и слугата Ми“, държана от Учителя на днешния ден преди 86 години:Ще прочета 12-а глава от Евангелието на Йоан – до ...
1 2 3 84 10 / 840 Публикации