Автор: Теодор Николов

1 2 3 87 10 / 868 Публикации
Учителя за Всемирното Бяло Братство (част 1)

Учителя за Всемирното Бяло Братство (част 1)

Откъс от "Акордиране на човешката душа (том 3): Всемирното Бяло Братство": Много са човешките църкви, а Божията църква е една. Тези, които принадле ...
Учителя Петър Дънов за пушенето

Учителя Петър Дънов за пушенето

„Който не диша правилно, и мисълта му е неправилна. Някой писател ще пише някоя статия, започва да размишлява, издишва издълбоко, после диша неравноме ...
Учителя за връзката между хора и ангели

Учителя за връзката между хора и ангели

Откъс от беседа на Учителя, публикувана в "Разговори при седемте рилски езера": Съществата, които ви предшестват, имат известни постижения. И вие и ...
Учителя: Когато решим да вършим Божията Воля, всички същества тук на Земята и горе на Небето ще ни съдействат

Учителя: Когато решим да вършим Божията Воля, всички същества тук на Земята и горе на Небето ще ни съдействат

Откъс от беседата „Вътрешна връзка“, държана от Учителя на днешния ден преди 95 години: Всяка постъпка, всеки живот трябва да е основан на нещо или ...
Учителя: Ако имате любов в себе си, ще можете да си проправите път навсякъде

Учителя: Ако имате любов в себе си, ще можете да си проправите път навсякъде

Откъс от беседата „Дрехата на Любовта“, държана от Учителя на днешния ден преди 81 години: Три неща казва Христос: „Аз съм Пътят, Истината и Животъ ...
Учителя: Ближният може да е ангел, скрит в човека

Учителя: Ближният може да е ангел, скрит в човека

Откъс от беседата „Непреривност в процесите“, държана от Учителя Петър Дънов на днешния ден преди 87 години: Днес повечето хора са толкова слаби, ч ...
Учителя: Божият Дух ръководи всички хора, но не всички Го слушат

Учителя: Божият Дух ръководи всички хора, но не всички Го слушат

Откъс от беседата „Началото на добродетелта“, държана от Учителя на днешния ден преди 92 години: Aко при днешните условия човек има ум и сърце като ...
Учителя: Божественият път е най-лесният път за ходене

Учителя: Божественият път е най-лесният път за ходене

Откъс от беседата „Първото правило“, държана от Учителя на днешния ден преди 97 години: Трябва да знаете, че всяка една мисъл е жива, тя съществува ...
Учителя за разцъфтяването на човешката душа

Учителя за разцъфтяването на човешката душа

Откъс от беседата „Разцъфтяване на човешката душа“, държана от Учителя на днешния ден преди 97 години: Отделянето на човешката душа от Бога съставл ...
1 2 3 87 10 / 868 Публикации